"Активи України"
Ресурси Вінничини

Зелена книга

Снимок экрана 2015-09-22 в 12.23.52Зелена книга політики підтримки малого підприємництва внутрішньо переміщених осіб розроблена для розгляду проблем та підстав для змін політики державної підтримки підприємців з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та підприємців Донбасу представниками вищих органів державного управління та всіх заінтересованих сторін політики щодо ВПО.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ЗЕЛЕНУ КНИГУ

 

Текст документу підготовлений на замовлення Центру міжанародного приватного підприємництва (СІРЕ-Україна) фахівцями Центру соціального партнерства та лобіювання Національного університету «Києво-Могилянська академія» із залученням громадських організацій та бізнес-асоціацій, які є партнерами СІРЕ і здійснюють активну підтримку ВПО, зокрема підприємців з числа ВПО.

 

У Зеленій книзі представлені результати документального аналізу, опитування ВПО, експертів та лідерів НУО, представників центральних органів виконавчої влади щодо причин низької підприємницької активності ВПО та підприємців Донбасу, здобутків та прогалин чинної політики щодо ВПО, проблем політики та можливостей їх вирішення.

 

Для отримання представлених результатів застосовувались методи аналізу політики, які широко поширені у відповідній практиці. Зокрема, для аналізу чинної політики використовувались методи аналізу стейкхолдерів, опубліковані Р. Страйком та К. Морс, дещо адаптовані упорядниками Зеленої книги. Для аналізу проблем політики використовувались методи структурування проблем, опубліковані В. Данном та С. Панциром.

 

Зелена книга не має на меті дати повний та всебічний аналіз проблем політики щодо підприємництва ВПО і покликана ініціювати активну дискусію в середовищі заінтересованих сторін, орієнтовану на визначення доцільності змін у політиці.

 

За результатами публічного обговорення Зеленої книги, зокрема запропонованих альтернатив, планується підготувати пропозиції щодо удосконалення політики у форматі Білої книги. В цьому документі будуть наведені аргументовані позиції щодо цілей та завдань політики, інституційної основи політики, організаційно-правових та фінансово-бюджетних засад, показників результативності.