"Активи України"
Ресурси Вінничини

Проект закону про відкритість та прозорість здійснення лобіювання в Україні

0

business 1

Метою Концепції є визначення шляхів врегулювання суспільних відносин, пов’язаних із взаємодією між громадськістю та органами державної влади щодо формування та реалізації державної політики.

 

Лобіювання – легітимний вплив суб’єктів лобістської діяльності у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб за винагороду або без неї на органи державної влади, їх посадових і службових осіб під час формування та реалізації ними державної політики.

 

 

Суб’єкт лобістської діяльності – будь яка фізична особа або представник(и) юридичної особи приватного права, які у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб за винагороду або без неї здійснюють легітимний вплив на визначені органи державної влади, їх посадових і службових осіб під час формування та реалізації ними державної політики. До суб’єктів лобістської діяльності можуть належати представники комерційних, некомерційних організацій та установ, науково-дослідних організацій, навчально-просвітницьких закладів, релігійних та благодійних організацій та фондів.

 

Лобістська діяльність – діяльність, спрямована на взаємодію із посадовими і службовими особами визначених органів державної влади з метою врахування позиції суб’єктів лобістської діяльності під час формування та реалізації державної політики.

 

Завданнями Концепції є:

 • забезпечення реалізації конституційного права громадян брати участь в управлінні державними справами, зокрема шляхом визначення правових основ лобіювання;
 • запровадження стимулів для легітимізації впливу громадськості на органи державної влади з метою участі у формування та реалізації державної політики, а також механізмів для забезпечення прозорості та відкритості інформації щодо суб’єктів лобістської діяльності та характеру їх діяльності;
 • сприяння активному залученню громадян, інститутів громадянського суспільства та суб’єктів господарювання до процесу прийняття нормативно-правових актів;
 • посилення прозорості та ефективності діяльності органів державної влади, їх посадових і службових осіб;
 • поступового встановлення комплексного правового механізму здійснення контролю за лобіюванням;
 • мінімізація проявів корупції, корупційних діянь і злочинів у сфері службової діяльності у процесі прийняття (участі у прийнятті) органами державної влади, їх посадовими і службовими особами нормативно-правових актів;
 • сприяння запровадженню нових наукових і освітніх програм, спрямованих на професіоналізацію лобістської діяльності;
 • сприяння створенню відповідних саморегулівних організацій.

 

Шляхи розв’язання проблеми

Приєднання України до Конвенції ООН проти корупції, Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією та Додаткового протоколу до неї, схвалення Верховною Радою України Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» (№1699-VII), а також схвалення Кабінетом Міністрів України Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні на 2015-2017 роки» зумовлює підготовку і прийняття окремого закону.

 

У зазначеному законопроекті необхідно передбачити:

 • предмет правового регулювання, яким можуть бути будь-які акти чинного законодавства, що становлять суспільний інтерес і не належать до сфер національної безпеки та оборони. На першому сфера реалізації Закону має бути обмежена актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади;
 • визначення термінів “лобіювання”, «лобістська діяльність», «суб’єкт лобістської діяльності», “лобіст”, “лобістське об’єднання”, “замовник лобістських послуг” тощо;
 • визначення мети, завдань, суб’єктно-об’єктного складу правовідносин, визначивши при цьому серед об’єктів лобіювання народних депутатів України, Президента України, посадових та службових осіб Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України;

 

 Завантажити концепцію проекту Закону України “Про відкритість та прозорість здійснення лобіювання в Україні”

[Голосів: 0    Середня оцінка: 0/5]
Comments:

Залишити коментар