"Активи України"
Ресурси Вінничини

Місія, цінності та принципи

Місія:

Створення в Україні найкращого бізнес-клімату – через консолідацію спільноти МСБ, пропонування та адвокатування ключових реформ публічної політики відповідно до потреб та законних інтересів МСБ.

 

национальная-платформа-мсб

 

ДОЛУЧИТИСЬ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ МСБ

 

Принципи діяльності Національної платформи МСБ

 

 • Національна платформа МСБ як неформальна мережа організацій не має статуту, внутрішніх положень чи інших жорстко визначених норм діяльності. Натомість у своїй роботі Національна платформа МСБ керується місією, набором цінностей та принципів діяльності, які детально описані, доступні широкому загалу та прийняті усіма учасниками мережі.
 • У процесі прийняття рішень Національна платформа МСБ керується принципами прямої демократії та активно застосовує елементи електронної демократії.
 • Члени організації-учасниці Національної платформи МСБ уповноважують керівника або іншого офіційного представника своєї організації представляти своїх членів та говорити від їхнього імені всередині мережі.
 • Учасники Національної платформи МСБ формують національні коаліції для проведення адвокасі-кампаній щодо впровадження термінових та важливих для МСБ економічних реформ. Кожен учасник мережі має право виступити з ініціативою та взяти на себе лідерство у формуванні коаліції за умови підтримки цієї ініціативи простою більшістю голосів учасників мережі на щорічних зборах або через відкрите онлайн-голосування.
 • Національна платформа МСБ підтримує тільки ініціативи, котрі є важливими для всього малого та середнього бізнесу і спрямовані на покращення становища МСБ в Україні в цілому.
 • У своїх рішеннях Національна платформа МСБ уникає популізму і розглядає виключно обґрунтовані альтернативи.
 • Для реалізації адвокасі-кампаній кожна коаліція формує Робочу групу, до складу якої входять від 3 до 7 учасників, що підтверджують свою готовність працювати над досягненням мети на постійній основі. Члени Робочої групи визначають зі свого числа спікерів, котрі мають право говорити від імені Національної платформи МСБ в межах тих чи інших питань, якими займається коаліція. Представники Робочих груп коаліцій зустрічаються на регулярній основі для інформування один одного про хід адвокасі-кампаній та викликів, що постають перед бізнес-спільнотою. Підтримку Робочих груп забезпечує Координаційний центр.
 • У разі виникнення питань, що виходять за рамки компетенції окремих коаліцій, але потребують реагування Національної платформи МСБ, представники коаліцій збираються разом для підготовки відповідного рішення за підтримки Координаційного центру, який забезпечує аналітично-експертне обґрунтування варіантів рішення та виносить їх на обговорення усіх учасників мережі.
 • Варіанти рішення виносяться на електронне голосування учасників мережі, і рішення приймається простою більшістю голосів. Учасники мережі також визначають спікера з числа представників діючих коаліцій, який уповноважується озвучити рішення і говорити з цього конкретного питання від імені Національної платформи МСБ.
 • Не менш ніж раз на рік учасники Національної платформи МСБ збираються на загальнонаціональний форум, під час якого презентують результати коаліційної та проектної діяльності, обговорюють поточну ситуацію у сфері розвитку МСБ та визначають пріоритети своєї діяльності на наступний рік.

 

Наші цінності:

 

Доброчесність

 • Ми спілкуємося чесно й відкрито, будуємо відносини на довірі, повазі й небайдужості
 • Ми виконуємо наші обіцянки
 • Ми беремо на себе відповідальність
 • Ми протидіємо корупції в усіх її проявах, в тому числі здирництву і хабарництву

Прозорість

 • Ми несемо особисту відповідальність за свої дії та їх наслідки
 • Ми зосереджуємось на пошуку рішень та досягненні результатів, а не на пошуку виправдань чи винуватців
 • Ми беремо активну участь у дискусіях і підтримуємо прийняті рішення
 • Ми залучаємо до обговорення наших рішень і планів тих, на кого ці рішення і плани впливають

Командна взаємодія

 • Ми ефективно працюємо для досягнення цілей разом, заохочуючи в той же час індивідуальні зусилля й особисту відповідальність
 • Ми ставимось один до одного з повагою і спілкуємося відкрито
 • Ми ділимося знаннями один з одним й обмінюємося інформацією
 • Ми забезпечуємо зворотній зв’язок і сприймаємо конструктивну критику
 • Ми відкриті до нових ідей і заохочуємо до відкритого діалогу
 • Ми виносимо на широкий загал найкращі ідеї від будь-кого з учасників мережі
 • Ми приймаємо й поважаємо цінності, відмінності й особливості один одного
 • Ми цінуємо різноманітність поглядів і досвіду
 • Ми заохочуємо співробітництво з іншими регіональними та національними об’єднаннями для посилення експертно-аналітичної спроможності та впливу бізнес-спільноти

Проактивність

 • Ми не чекаємо на зміни, ми робимо зміни
 • Ми постійно аналізуємо бізнес-середовище та ініціюємо заходи щодо його покращення
 • Ми вивчаємо законодавчі ініціативи щодо зміни регуляторного середовища та забезпечуємо врахування відповідними органами влади позиції МСБ на етапі підготовки рішень

Політична безсторонність

 • Ми вільні від впливу будь-яких політичних партій
 • Ми не підтримуємо (не беремо участі у політичних та передвиборчих змаганнях ), не агітуємо «за» і не виступаємо «проти» жодних політичних партій, партійних блоків чи кандидатів
 • Ми не допускаємо використання списків учасників мережі чи будь-яких ресурсів мережі в партійних чи політичних цілях
 • Ми не намагаємося вплинути на вибір учасників мережі щодо їхнього голосування за ту чи іншу партію або кандидата. Це стосується також випадків, коли кандидатом є учасник мережі